2021-04-01

Regulamin akcji "odbierz swoją apaszkę"

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ
„Wiosenny prezent – apaszka do zakupów sukienki”

(dalej: „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji konsumenckiej produktów oznaczonych marką Lidia Kalita organizowanej pod nazwą „Wiosenny prezent – apaszka do zakupów sukienki”, zwanej dalej „Promocją” jest JWCO Jędrzej Wieczorkiewicz w Kobylnikach, przy ul. Żurawiej 12, 62-900 Kobylniki, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającym numer NIP7811042800, REGON 634335103, zwany dalej: „Organizatorem”.
2. Promocja trwa 01.04.2021 do 05.04.2021 lub do wyczerpania zdefiniowanej poniżej Puli Prezentów, w zależności co nastąpi jako pierwsze (dalej: „Czas Trwania Sprzedaży Promocyjnej”). Organizator powiadomi o wyczerpaniu Puli Prezentów na stronie internetowej www.lidiakalita.pl
3. Na stronie internetowej www.lidiakalita.pl osoby dokonujące zakupu sukienek z kolekcji Lidia Kalita otrzymują w prezencie apaszkę.
4. W Promocji biorą udział następujące produkty marki Lidia Kalita:
• sukienki z kolekcji LIDIA KALITA nie podlegające żadnym zniżką cenowym, wprowadzone do obrotu przez JWCO Jędrzej Wieczorkiewicz w Kobylnikach, dostępne i zakupione w sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym www.lidiakalita.pl.
Dokładna lista sukienek dostępna pod linkiem: Lidia Kalita / Sukienki
(dalej: „Produkty Promocyjne”).

2. Produkt promocyjny

1. Za dokonanie jednego zakupu sukienki w Czasie Trwania Sprzedaży Promocyjnej, pod warunkiem dokonania kompletnego i zgodnego z Regulaminem zamówienia, Klientowi przysługiwać będzie prezent w postaci apaszki, wskazany na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego. Organizator przewidział w Promocji pulę prezentów w łącznej liczbie maksymalnie 40 (słownie: czterdziestu ) sztuk apaszek.
2. Wszystkie zamówienia złożone do czwartku 1.04 godz. 14:00 zostaną wysłane w piątek. Zamówienia złożone w terminie od 2.04 do 5.04 do końca dnia zostaną wysłane we wtorek 6.04 lub środę 7.04.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych, w szczególności bankowych lub kontaktowych.

3. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotyczące Promocji zgłaszane powinny być w wiadomości elektronicznej przesłanej pod adres: esklep@lidiakalita.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data przesłania wiadomości. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie Produktu promocyjnego.

4. Dane osobowe

DANE OSOBOWE NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA PROMOCJI
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Promocji jest JWCO Jędrzej Wieczorkiewicz w Kobylnikach, przy ul. Żurawiej 12, 62-900 Kobylniki, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającym numer NIP7811042800, REGON 634335103 („Administrator”).
2. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu oraz dane osobowe zawarte w formularzu zamieszczonym w linku aktywacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, w tym wysyłki zamówienia, rozpatrzenia, ew. reklamacji oraz w celach sprawozdawczości księgowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji, wysyłkę Zamówienia i rozpatrzenie reklamacji.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w Promocji lub wydanie Zwrotu. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.

5. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lidiakalita.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Klientów nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie Promocji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel